BĂNG KEO DÁN BẢN IN

💲 Giá: Liên hệ

A. Thương hiệu: Logman

  1. Kích thước: 0.2mm x 310mm x 4.5m

bang keo dan ban in- xanh

2. Kích thước: 0.2mm x 50mm x 25m

bang keo dan ban in - xanh

3. Kích thước: 0.45mm( 0.53mm) x 475mm x 22m

bang keo dan ban in - trang

4. Kích thước: Theo yêu cầu

bang keo dan ban in- trang

B. Thương hiệu: Iwa Tape

  • Kích thước: 0.45mm( 0.53mm) x 475mm x 22m

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Vải nhiệt

VẢI NHIỆT

Máy chế bản và phụ kiện

TĂNG PHÔ BÓNG ĐÈN CHỤP BẢN

Băng keo dán bản in

BĂNG KEO DÁN BẢN IN

Máy chế bản và phụ kiện

BÀN CHÀ

02866825143